برچسب "دانش آموز"

دانش آموز

دفاع

بالاخره پرونده جابربن حیان در حال بسته شدن است و امروز یکی از پروژه های ارائه شده به جابربن حیان دفاع شد. بخاطر…