چک لیست گروهی تم های ریاضی اول ابتدایی

صاف
شناسه محصول: نامعلوم دسته: برچسب: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

یکی از انواع ابزارهای سنجش مشاهده ای است که معلم با توجه به اهداف و انتظارهایی که در هر فعالیت آموزشی، مهارتی و نگرشی وجود دارد، با مواد یا سنجه های ساده، قابل فهم، روشن و مشخص، آنرا به صورت فهرستی فراهم می نماید. البته چک لیست را به نام های چک لیست، سیاهه ی رفتار، فهرست بررسی و فهرست بازبینی نیز می نامند.

درس

تم ۱, تم ۲, تم ۳, تم ۴, تم ۵, تم ۶, تم ۷, تم ۸, تم ۹, تم ۱۰, تم ۱۱, تم ۱۲, تم ۱۳, تم ۱۴, تم ۱۵, تم ۱۶, تم ۱۷, تم ۱۸, تم ۱۹, تم ۲۰, تم ۲۱, تم ۲۲, تم ۲۳

نوع فایل

word, pdf