فراتر از یاددهی و یادگیری
مرور رده

مدرسه

نمونه‌های تدریس املا

املا یکی از فعالیت‌های است که معلم می‌تواند به راحتی به وضع کنونی دانش آموز در نوشتن و خواندن پی ببرد. چرا خواندن؟! چون اگر خواندن نباشد دانش آموز توانایی نوشتن را ندارد و می‌توان گفت خواندن شروع نوشتن است.در سال‌تحصیلی که گذشت سعی کردم…

به صد دفتر نشاید گفت شرح حال

همیشه بودند دانش آموزانی که آدم را به وجد می آورند. آخرین لحظات سال تحصیلی در حال سپری شدن می باشد و فکر می کنم با رفتارها و کارهای دانش آموزان باید برای مابقی سال های تدریسم  منتظر کارهای خاص و متنوع باشم. که باعث شده است کلاس درس جذابیت…

خواندن، نوشتن

اولین روزهای تدریس می ترسیدم و بعضی وقت ها قصد داشتم فرار کنم، نه اینکه تدریس برایم کاری دشوار باشد نه، بلکه راحترین کار دنیاست؛ البته برای کسی که تعلیم دیده باشد و بداند چرا، چگونه و برای چه هدفی قرار است تدریس کند، بدون شک راحت خواهد بود.…

آموزش با بازی و سرگرمی (۲)

قبلا در مورد اهمیت آموزش همراه با سرگرمی مطلبی نوشته بودم. همیشه چه در بازی های که طراحی می کنم و چه از الگو ها یا روش های همکاران عزیز استفاده می کنم، تمام سعی خود را می کنم روش ،طرح و بازی که برای تدریس استفاده می کنم کمترین بدفهمی را در…

سوتی دانش آموزی

وقتی با تعداد زیادی از دانش آموزان برای چند ماه همراه شدم، شاهد سوتی های بودم، سوتی های که دانش آموزان نسبت به بنده داشتند. البته بیشتر این سوتی ها برای نام و نام خانوادگیم بوده و هست . از دانش آموزانی که هر دفعه فامیلیم را فراموش می کردند…