فراتر از یاددهی و یادگیری
مرور رده

تماشاخانه

جابربن حیان

جابربن حیان، شخصیت و جشنواره ای که همیشه تداعی کننده این بود که بگویم آفرین بر مسئولین که از ظرفیت ها و شخصیت های داخلی به خوبی استفاده می کنند.متاسفانه چند ماه اخیر با توجه به  فعالیتی که برای شرکت کردن دانش آموزان در این جشنواره انجام…