گیومه، با طراحی و اجرای طرح‌های نوین آموزشی، به آموزش معلمان و والدین گرامی می‌پردازد. در سایت گیومه هدف، تسهیل فرایند  یاددهی و یادگیری می‌باشد.

خدمات سایت گیومه به سه بخش کلی وبلاگ(تجارب و مطالب شخصی)، مطالب آموزشی و محصولات آموزشی تقسیم می‌شود تا بتواند با استفاده از ظرفیت‌های موجود در فضای مجازی در جهت ارتقاء توانمندی و کارآمدی والدین و معلمان عزیز گامی کوچک برداشته باشد.

گیومه، گامی کوچک و فراتر از یاددهی و یادگیری

مهدی مفتوحی مدیر سایت گیومه
(معلم، پژوهشگر، نویسنده)