فراتر از یاددهی و یادگیری

مدرسه در سال ۱۳۹۶

قبل حضور در مدرسه در سال جدید  با توجه به تجربه دوماه اول سال تحصیلی فکر می کردم که همه آموخته ها و یادگیری های که اتفاق افتاده حتما بعد چند روز به فراموشی سپرده خواهند شد. بخصوص برای عید بجز انشاء هیچ تکلیف دیگه ای نداده بودم، باید ریسک می کردم، علاقه ای نداشتم دانش آموزان بعد چندماه سخت گیری که کردم بعد عید خسته و کوفته در مدرسه حاضر بشوند. و بجز انشاء هیچ تکلیفی ندادم ولی خواستم اگر از تعطیلات لذت بردند برای پر کردن وقتشون هم شده،  کتاب داستان و کمی هم از ریاضی در زندگی بخصوص در خوردن آجیل (بصورت کسری و…) استفاده کنند و اگر علاقه مند بودند در انشاء خود بیان کنند.

اتفاق متفاوتی افتاد و علاوه بر انشاء های خوب [البته بود دانش آموزانی که برای رفع تکلیف نوشته بودند] در بیشتر دروس بخصوص ریاضی نسبتا خوب بودند و با کمک خودشان  مطالب گذاشته در درس ریاضی را مرور کردیم.  فقط در این بین سه نفر از دانش آموزان در خواندن پسرفت کرده بودند.

راضیم، نسبت به چیزی که بودند و حال هستند.