فعالیت‌های پایه اول ابتدایی

فعالیت پایه اول ابتداییساختن پازل: تصویری انتخاب کرده و آن را با قیچی به چند پازل تقسیم می کنیم . آنگاه از دانش آموزان می خواهیم مجددا پازل ها را به هم وصل کنند تا شکل اولیه درست شود.

ساختن تاج یا سر بند: نحوه ی ساخت تاج را با استفاده از مقوا، قیچی و چسب برای دانش آموزان توضیح می دهیم تا بسازند.

ساختن پرچم: با استفاده از قیچی ، چسب و مقوا (در سه رنگ سبز ، سفید و قرمز ) دانش آموزان اقدام به ساخت پرچم می نمایند.

ساختن کارت تبریک: با استفاده از یک تصویر زیبا ، مقوای رنگی و چسب ابتدا یک کارت تبریک می سازیم بعد متن اهدایی را روی آن می نویسیم .

ساختن پاکت نامه: با استفاده از ورق و چسب نحوه ی ساخت یک پاکت را آموزش می دهیم .

آشنایی با ریتم قدم رو: با زدن خودکار روی میز یا با زدن پا روی زمین ریتم قدم رو را آموزش می دهیم .

آشنایی با ریتم تولید صدا با لیوان:

8 لیوان انتخاب نموده و در آنها از کمترین تا بیشترین مقدار آب را می ریزیم . سپس با یک یا دو چوب به لیوانها می زنیم تا صداهای متنوع تولید شود .

تلفیق حس شنوایی با قصه و نمایش:

سرود زرد آلو در پایه اول پخش گردد ، سپس توسط دانش آموزان نمایش پانتومیم اجرا گردد. ( شکستن زرد آلو و خوردن مغز آن)

قصه گویی:

توسط یکی از دانش آموزان یا معلم قصه ای تعریف گردد و یا از روی کتاب خوانده شود . سپس در مورد برخی از قسمت های قصه سوالاتی صورت گیرد مثلا رنگ و یا تعداد و …

تعریف خاطره: از بچه ها خواسته شود خاطره ای تعریف نمایند ، سپس در مورد آن بحث گردد .

تصویر خوانی: یک تصویر یا چند تصویر که مفهومی را به دانش آموزان انتقال دهد روی تخته بچسبانید و از دانش آموزان بخواهید پس از مشاهده در مورد آن صحبت نمایند.

آشنایی با صداهای نا مطبوع: صداهای نامطبوع از طبیعت الهام گرفته نشده اند ، مثل صدای صوت بلندگو، آژیر ، صدای ارّه برقی ، جیغ و ….( نکات بهداشتی مراقبت از گوش توضیح داده شود .)

شکل سازی با کاغذ و مقوا: شکل سازی با استفاده از کاغذ و مقوا می تواند هم با دو تکه و هم با چند تکه صورت گیرد. سپس تکه ها را با چسب به کاغذی می چسبانیم.

شکل سازی با چند شکل هندسی: برای ساخت شکل می توان از چند شکل هندسی مشابه و یا چند شکل هندسی متفاوت استفاده کرد. سپس شکل ساخته شده را روی کاغذی با استفاده از چسب می چسبانیم .

بازی سوالهای دقتی: دانش آموزان به محیط اطراف با دقت نگاه می کنند سپس چشم خود را می بندند و از آنها سوالاتی درمورد محیط می پرسیم . مثلا چند کودک را دیدی؟ چه نقاشی روی دیوار بود و …

بازی یافتن شی با توجه به شدت صدا: در مکانی از کلاس یک شی قرار میدهیم سپس با ضربه زدن به میز دانش آموزی را برای پیدا نمودن آن شی هدایت می کنیم .

بازی شناسایی اشیا با چشم بسته: چشم دانش آموزی را بسته سپس به او یک شی می دهیم تا لمس نماید و نام شی را بگوید.

بازی شناسایی صدا: صدا هایی را که از قبل ضبط نموده ایم پخش نماییم تا دانش آموزان بگویند مربوط به چیست؟ یا ابتدا خوب به محیط گوش دهند و بعد بگویند چه صداهایی را شنیده اند.

بازی زوووو: دانش آموزان برای تقویت تنفس و صدا این بازی را اجرا می کنند.

بازی کشیدن مصوت ها: دانش آموزان برای تقویت تنفس و صدا کشیدن مصوتهای کوتاه و بلند را اجرا می کنند.

بازی تقلید صدا و حرکات: دانش آموزان دو به دو ، رو به روی هم می نشینند . یکی کلماتی را می گوید یا حرکاتی را انجام داده و دیگری همان را تکرار می کند.

نقاشی برای قصه: قصه ای تعریف یا خوانده شود ، سپس دانش آموزان برای هر قسمت از قصه که برایشان جالب بوده و در ذهن دارند نقاشی بکشند.

تلفیق قصه و نمایش: صحنه ای از قصه روی تخته کشیده شود ، سپس دانش آموزان نمایش مربوط به آن را اجرا نمایند!

ارسال یک پاسخ
برای نوشتن دیدگاه، وارد حساب کاربری خود شوید یا ثبت نام کنید.