روش تدریس معکوس

رویکرد تدریس معکوس چیست؟

کلاس معکوس مدل نوین آموزشی است که در آن اطلاعات جدید و آموزش در منزل صورت می گیرد و انجام تکالیف درسی در کلاس است.

دانش آموزان ویدئو های آموزشی را در منزل قبل از حضور در کلاس تماشا می کنند و زمان حضور در کلاس را به حل تمرین، انجام پروژه و بحث و تبادل نظر پیرامون آموخته های خود اختصاص می دهند. ویدئو های آموزشی که جزو ساختار اصلی و کلیدی تدریس معکوس است معمولا توسط مدرس تهیه می شوند و یا از منابع آموزشی آنلاین انتخاب می گردند.

ارزش شیوه تدریس معکوس در تبدیل زمان کلاسی به یک کارگاه آموزشی است که در آن فراگیران می توانند در مورد محتوای آموزشی اظهار نظر کنند، میزان یادگیری خود را ارزیابی کرده و با دیگر دانش آموزان از طریق فعالیت های عملی و گروهی در تعامل باشند.

در حین جلسه کلاس معکوس، آموزگار بعنوان یک مربی و یا مشاور عمل می کند و دانش آموزان را برای انجام تمرین بیشتر و فعالیت گروهی تشویق می نماید.

ارسال یک پاسخ
برای نوشتن دیدگاه، وارد حساب کاربری خود شوید یا ثبت نام کنید.