روشهای نوین تدریس: روش کارگاهی

روش تدریس کارگاهی یکی از روش های موثر یاددهی و یادگیری است که در بیشتر موارد با روش سخنرانی، سمینار سمپوزیوم و کنفرانس یکسان به کار برده می شود، در این مرحله مبانی نظری مورد بحث توسط مدرس کارگاه تحلیل می شود.

مرحله ی فعالیت و کار

دانش آموزان، دانشجویان، مربیان و… شرکت کننده در کارگاه به گروه های کوچک ۲ الی ۳ نفره یا انفرادی تقسیم و بر روی موضوعات تعیین شده فعالیت می نمایند

مرحله ی مشارکت

در این مرحله مجددا دانش آموزان شرکت کننده در کارگاه به گروه های ۲ الی ۳ نفره یا انفرادی تقسیم شده، دور هم جمع می شوند که به بحث و بررسی جمع بندی موضوعات تعیین شده می پردازند.

بدیهی است که در اجرای کلاس کارگاه آموزش باید از روش مهارت آموزی (ابتدا و انتهای فعالیت کاملا مشخص شده است) سود جست.

مرحله ی درسی کوتاه و فشرده

۱. معلم ابتدا اهداف و انتظاراتی که از دانش آموزان دارد، دقیقا بیان و تحلیل می کند و از طریق آزمون تشخیصی، رفتار ورودی آنها را می سنجد.

۲. معلم مبانی نظری هر محور کلی را در سالن عمومی تحلیل و تبیین کرده و به رفع اشکالات دانش آموزان در ابعاد نظری می پردازد. بهتر است قبل از تشکیل کارگاه مبانی نظری را (به منظور تسلط دانش آموزان) برای آنها ارسال نماید.

۳. معلم دانش آموزان را به گروه های کوچک کاری تقسیم نموده و یک نفر به عنوان مسوول و گزارشگر و یک نفر به عنوان منشی انتخاب که جلسات کارگاهی را اداره و نکات کلیدی را یادداشت نمایند. در ضمن معلم وحدت رویه ی کارگاهی را تشریح می نماید.

مرحله ی فعالیت گروهی و انجام وظایف انفرادی

۱. در این مرحله، کار مسوول گروه کاری همانا استخراج مفاهیم کلیدی براساس مباحثات همه ی دانش آموزان (یا کارورزان) است. منشی گروه کاری کلیه ی نکات کلیدی را (که مورد توافق اکثریت گروه است) نوشته و طبقه بندی می نماید. منشی جلسه خوب است که نکات مطروحه را بر روی تابلو نوشته تا دانش آموزان (یا کارورزان) آنها را مشاهده و سرانجام پس از نهایی شدن روی کاغذ منعکس نماید.
۲. محل تشکیل گروه های کاری باید جدا از یکدیگر باشد.

ارسال یک پاسخ
برای نوشتن دیدگاه، وارد حساب کاربری خود شوید یا ثبت نام کنید.