درمان و آموزش دانش آموز اختلال ریاضی

راه هایی برای درمان و آموزش دانش آموز اختلال ریاضی پیشنهاد می گردد:

1- به منظور ایجاد برتری چشم در غلبه طرفی به او توصیه شد که هر روز به مدت 20-15 دقیقه چشم چپ خود را ببندد (در طی انجام آزمون برتری ها مشخص شد دانش آموز همه اندامش راست می باشد ولی در تمام فعالیت ها از چشم چپ خود استفاده می کند.)

2- انجام بازی های مربوط به افزایش دقت و توجه

3- تمریناتی جهت تقویت حافظه بینایی

4- تمریناتی جهت تقویت حافظه شنوایی

5- انجام تمریناتی جهت افتراق بینایی- فضایی

6- دادن نمونه هایی از تمرینات فراستیک در هر جلسه

7- تهیه کارت هایی از اعداد یک رقمی به منظور تقویت محاسبه کودک در جمع این اعداد به صورت ذهنی

8- استفاده از جعبه موفقیت در انجام جمع های یک رقمی به صورت ذهنی

9- خواندن اعداد 2 رقمی و ارزش مکانی آن ها با استفاده از وسایل آموزشی

10- درست کردن دسته های یکی و ده تایی برای اعداد دو رقمی با میله های چوبی و با نی نوشابه

11- انتقال بسته های یکی-ده تایی اعداد در کیسه های یکی- ده تایی

12- انجام عملیات جمع از ستون یکی ها

13- کودک یکی ها را بشمرد و بسته ده تایی درست شده از ستون یکی ها را به کیسه ده تایی منتقل کند.

14- جمع ستون ده تایی ها

15- به منظور تقویت کودک در زمینه جمع ها با انتقال می توان داستان هایی را ترتیب داد و از کودک خواست با دقت به داستان گوش کند و مراحل مربوط به جمع را انجام دهد.

16- در پایان می توان کارت هایی از جمع های با انتقال درست کرد و با استفاده از جعبه موفقیت این کار را تکرار کرد تا در نهایت دانش آموز به این تمرین ها مسلط گردد و در ضمن تشویق گردد که اعداد را کم کم به صورت ذهنی جمع کند.

ارسال یک پاسخ
برای نوشتن دیدگاه، وارد حساب کاربری خود شوید یا ثبت نام کنید.