دانش آموز محوری و فرزند سالاری

یکی از بدترین رفتار والدین در حق فرزندشان انجام تکالیف دانش آموزان بجای آنها می باشد و همیشه فکر می‌کنند که انجام این کار برای فرزندشان مناسب خواهد بود و در پیش دیگر دانش آموزان باعث برتری این دانش آموز خواهد بود و اینگونه والدین همیشه انتظار دارند که معلم به هیچ وجه رفتار منفی نشان ندهد.

بخصوص اگر کلاس چندپایه باشد والدین انتظار دارند که معلم حتما باید معجزه کند و به همه پایه به خوبی برسد و خودشان هیچ گونه تلاشی در انجام این معجزه نداشته باشند. و همیشه بی سوادی خود را عاملی می‌دانند که نمی‌توانند به فرزند خود رسیدگی کنند.

البته نباید همیشه یک بعدی نگاه کرد چون والدین هم به نوعی دچار تبلیغات کاذب صدا و سیما و آموزش و پرورش می‌شوند. مسئول می‌گوید که مدرسه حق ندارد هزینه‌ای از والدین دریافت کند و از طرف دیگر به مدارس سرانه نمی‌دهند و بیان می‌کنند که مدیران باید از والدین کمک به مدرسه دریافت کنند. به تازگی مسئول دیگر بیان کرد کتب دانش آموزان باید در مدرسه بماند، والدین گرامی هم فکر می‌کنند که حتما مدیر و معلم کوتاهی می‌کند ولی اصلا می‌دانید که مدارس برای پوشه‌های کار دانش آموزان به سختی کمد تهیه کردند چه برسد که کمدی برای کتب دانش آموزان در نظر گرفت.

در کشوری که فرزند سالاری مطرح می‌باشد لزوم توجه به روش‌های تدریس دانش آموز محور بسیار مهم است ولی برای هیچ یک از معلمان پوشیده نیست که کتب مدارس ما بخصوص ابتدایی محتوا محور هستند تا دانش آموز محور. وقتی در کتابی در یک صفحه چند موضوع مطرح می‌شود دیگر به چه صورتی می‌شود دانش آموز را در نظر گرفت؟!

به عکس زیر توجه کنید.P 20171002 091458در برخورد با این دانش آموز باید چه کرد؟؟ آیا مستقیما بیان اینکه دانش آموز این را نقاشی نکرده است  یا اینکه تشویق دانش آموز چه نتیجه‌ای خواهد داشت؟؟ کوچکترین رفتار معلم در کلاس، بیشترین بازخورد را در خانه از طرف دانش آموز نشان خواهد داد.

اگر دانش آموز را تشویق کنید بخصوص در دوره اول ابتدایی، باعث خواهد شد دانش آموز برای جلب توجه و تشویق دوستانش دیگر خودش نقاشی نکند و خواهر و برادر و والدین اینکار را انجام بدهند. و اگر مستقیما اعلام کنید که دانش آموز این کار را نکرده است باعث ایجاد سرخوردگی در دانش آموز خواهد شد و تبعاتی خواهد داشت.

برای دوری از این اتفاقات در جلسه دیدار با اولیا حتما اعلام کنید که نباید والدین تکالیف دانش آموزان را انجام دهند و همچنین می‌توانید از نماد‌ها و شکلک‌های استفاده کنید چرا؟! چون والدینی که بجای دانش آموز تکالیف آنها را انجام می‌دهند منتظرند بعد مدرسه خوشحالی فرزندشان را ببینند و حتما تکلیف یا نقاشی را مشاهده خواهند کرد.

البته می‌توان از راهکارهای دیگری باتوجه به تفاوت‌های فردی و نیازهای دانش آموزان استفاده کرد، لزوما هم روش مطلقی وجود ندارد. شما در برخورد با این گونه اتفاقات چگونه برخورد می کنید؟!

ارسال یک پاسخ
برای نوشتن دیدگاه، وارد حساب کاربری خود شوید یا ثبت نام کنید.