دانش آموزان دیر آموز

این دانش آموزان دارای هوش متوسط می باشند و به لحاظ ضریب هوشی در مرز بین عادی و استثنایی قرار دارند به همین دلیل به آنها دانش آموز مرزی(دیر آموز) می گویند.ضریب هوشی آنان معمولا بین 70 تا 85 است .برخی از ویژگی های آنها بشرح زیر می باشد:

 • سوالات را با  کندی پاسخ می دهند.
 • در مقابل مشکلات کم تحمل هستند.
 • اعتماد بنفس پایینی دارند و ترسو هستند.
 • اغلب در یک یا چند پایه مردود می شوند.
 • بی دقت و کم توجه هستند و به آسانی حواسشان پرت می شود.
 • برخی از آنان بیش فعال می باشند.
 • رفتار اغلب آنها غیر قابل پیش بینی است.
 • به آسانی شکست می خورند.
 • به فعالیتهای بیشتری جهت خواندن نیاز دارند.
 • مفاهیم انتزاعی را بخوبی درک نمی کنند.
 • در انجام تکالیف روزانه مشکل دارند.
 • مرتبا شکست می خورند.
 • به تکرار و تمرین بیشتری نیاز دارند.
 • عملکرد آنها از سطح کلاسی پایین تر است.
 • دستورات و دستوالعمل ها را بخوبی درک نمی کنند.
 • در زمان بندی مشکل دارند.

اصلی ترین خصوصیت آنان عبارتند از : دیر یاد می گیرند و زود از یاد می برند .

راهکارهای آمـوزشی برای دانش آموزان مـرزی

* این دانش آموزان همواره می بایستی تشویق شوند.
* آموزش را از ساده به مشکل شروع نموده و مطالب را تکرار کنید.
* سعی کنید مطالب را یکباره آموزش ندهید.
*زمینه موفقیت دانش آموز را در دروس مختلف فراهم کنید.
* دانش آموز را تشویق به فعالیت های جمعی نمایید.
* تفاوت های فردی را مد نظر داشته باشید و این دانش آموزان را با دیگران مقایسه نکنید.
* این دانش آموزان زود خسته می شوند لذا ساعات درسی را طولانی  نکنید.
* در حد توانشان به آنها مسئولیتهایی را محول کنید.
*در رابطه با این دانش آموزان صبور باشید و به شخصیت آنها احترام بگذارید.

*توانمندیهای آنان را در زمینه های مختلف نقاشی،ورزشی و…بشناسید .
* با خانواده آنان در تماس باشید و نقاط ضعف و قوت آنان را گوشزد کنید.
* از روشهای مختلف تدریس استفاده کنید.
* از وسایل کمک آموزشی متنوع بهره ببرید.
* پاسخهای صحیح آنها را تقویت کنید.
* دانش آموزان را به یادگیری تشویق کنید.

* تقویت شجاعت در آنها برای مواجه شدن با مسئله .
* امتحانات مکرر از مطالب مهم
*احترام به آنان و پرهیز از دادن القاب تحقیر کننده مانند:کودن،احمق و…

*تشویق دانش آموزان جهت مشارکت در کلاس .
*ایجاد ارتباط بین مطالب درسی با مسائل زندگی .
* دادن فرصت سوال کردن بیشتر به آنها .
* جذاب نمودن فضای کلاس .
*آشنایی با فرهنگ خانوادگی آنان .

*خوشرویی و خوش اخلاقی معلم(درس معلم ار بود زمزمه محبتی/جمعه به مکتب آورد طفل گریز پای را) .
* هرگز دانش‌آموزان را «جریمه» نکنید.
*تکرار مطلب توسط دانش‌آموز ضعیف.
*ایجاد تنوع و نوآوری در انجام تکرار و تمرینها.
* تکالیف مناسب با نیازمندیهای دانش‌آموزان ضعیف طراحی نمایید.
* توجه خود را معطوف به نقاط و۰ توانمندیهای مثبت دانش‌آموز نموده و از توجه بیش از حد به نقاط ضعف آنان  بپرهیزید.
* فرصت اظهار نظر در جمع را در آنها به وجود آورید .
* ترس از شکست و ناامیدی را دردانش‌آموزان ضعیف کاهش دهید .

مطالب مرتبط
ارسال یک پاسخ
برای نوشتن دیدگاه، وارد حساب کاربری خود شوید یا ثبت نام کنید.