ثبت نتایج ارزشیابی در سناد

بمنظور ثبت پیشرفت تحصیلی – تربیتی دانش آموزان در مدارس ابتدایی در گام اول می‌بایست مدیر مدرسه اقدام به تعریف کاربر آموزگار به ازای تعداد آموزگار در حال تدریس نماید.

راهنمای ثبت ارزشیابی در سناد ۱

مدیر مدرسه پس از ورود به پنل مدرسه از قسمت کاربران مدرسه، کاربری آموزگاران مدرسه را تعریف و رمز ورود برای آموزگاران از طریق پیام کوتاه ارسال خواهد شد.

راهنمای ثبت ارزشیابی در سناد ۲

مدیر مدرسه بعد از تعریف کاربری آموزگاران، می‌بایست به قسمت مدیریت کلاس‌های مدرسه رفته و آموزگاران را به دروسی که در کلاس تدریس می‌کنند، اتصال دهد

راهنمای ثبت ارزشیابی در سناد ۳
راهنمای ثبت ارزشیابی در سناد ۴
درس شایستگی های عمومی باید به مدیر مدرسه اتصال داده شود.

پس از اتمام اتصال تمامی آموزگاران به دروس پایه‌های مختلف مدرسه از طرف مدیر مدرسه، آموزگاران می‌توانند به پنل مدرسه وارد شده و ارزشیابی‌های تحصیلی- تربیتی دانش آموزان کلاس خود را وارد نمایند.
آموزگار با کد مدرسه، کدملی و رمزی که برایش از طریق پیامک ارسال شده جهت ثبت ارزشیابی وارد پنل مدرسه می‌شود.

راهنمای ثبت ارزشیابی در سناد ۶

یکی از دروسی را که تدریس می‌کند را انتخاب و لیست دانش آموزان کلاس را مشاهده می‌کند.

راهنمای ثبت ارزشیابی در سناد ۷

ارزشیابی توصیفی به ازای نوبت‌های تحصیلی قابل انتخاب است.( نوبت اول، ارزشیابی پیشرفت تحصیلی- تربیتی نوبت دوم و شهریورماه)

اگر درسی توسط مدیر مدرسه در قسمت مدیریت کلاس ها به معلم اتصال داده نشده باشد، در قسمت ثبت ارزشیابی پیشرفت تحصیلی- تربیتی، آموزگار درسی را مشاهده نمی‌کند.

آموزگار می‌بایست سطوح عملکرد دانش آموز را با توجه فعالیت‌های وی، طی سالتحصیلی انتخاب نماید.
سطوح عملکرد در 4سطح خیلی خوب، خوب، قابل قبول و نیازمند آموزش و تلاش بیشتر تعریف شده است که با رنگ‌های مختلف از یکدیگر متمایز شده اند.

در قسمت بالایی کادری بمنظور ثبت وضعیت تحصیلی – تربیتی (توصیف عملکرد) دانش آموز با توجه به اهدافی که لیست پایین آمده است، قرار داده شده است که آموزگار می‌بایست حتما این قسمت را در چند سطر وارد نماید و دکمه ثبت را بزند.

اگر آموزگاری در این کادر توصیف ارزشیابی دانش آموز را وارد ننماید و اقدام به ثبت سطح عملکرد کند، با خطای عدم ثبت توصیف عملکرد مواجه خواهد شد.

بعد از اتمام کار و ثبت ارزشیابی تمامی دانش آموزان کلاس به ازای دروس، معاون اجرایی به پنل مدرسه وارد شده و دریافت کارنامه دانش آموزان را انجام می دهد.

راهنمای ثبت ارزشیابی در سناد ۱۴

برای وارد کردن نتایج ارزشیابی در مدارس عادی باید مدیر این درس را برای شما تنظیم کند.
اگر مدیرآموزگار هستید باید با فناوری اداره منطقه خود تماس بگیرید تا عنوان شما را از مدیر مدرسه به مدیرآموزگار تغییر بدهد.

همکار گرامی گروه آموزشی گیومه، برای راحتی فرآیند ثبت نتایج در سناد امکانی قرار داده است که به راحتی و در کمترین زمان، برای شما نتایج را در سناد ثبت کنیم.

ارسال یک پاسخ
برای نوشتن دیدگاه، وارد حساب کاربری خود شوید یا ثبت نام کنید.