تاثیر وسایل آموزشی

وسایل آموزشی کسرتحقیقات نشان می‌دهد که وسایل آموزشی مناسب، در انتقال و تفهیم و تاثیر مفاهیم نقش موثری دارند که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از:

۱) اساس قابل لمسی را برای تفکر و ساختن مفاهیم فراهم می‌کنند و در نتیجه سبب می‌شوند شاگردان کمتر به مفاهیم انتزاعی متوسل شوند.

۲) سبب ایجاد علاقه در امر یادگیری شاگردان شده، توجه آن‌ها را به موضوع آموزشی معطوف می‌کنند.

۳) پایه‌های لازم را برای یادگیری تدریجی و تکمیلی فراهم می‌آورند و آن را دائمی می‌کنند.
در
۴) تجارب واقعی و حقیقی را در اختیار شاگردان قرار می‌دهند و در نتیجه موجب فعالیت بیشتر می‌شوند.

۵) پیوستگی افکار را در فرایند یادگیری فراهم می‌کنند.

۶) در توسعه و رشد معنا، در ذهن شاگردان موثرند و به گسترش دامنه لغات کمک می‌کنند.

۷) معنا و مفاهیم آموزشی را سریعتر منتقل می‌کنند.

۸) تجاربی را در اختیار شاگردان قرار می‌دهند که کسب آن‌ها از راه‌های دیگر چندان امکان‌پذیر نیست، و در نتیجه به تکامل و عمق و میزان یادگیری می‌افزایند.

ارسال یک پاسخ
برای نوشتن دیدگاه، وارد حساب کاربری خود شوید یا ثبت نام کنید.