بسته آموزشی نشانه ـُ استثناء

در این بسته، قصد داریم محتوای آموزشی لازم برای نشانه ـُ استثناء برای شما گردآوری کنیم تا شما همکار گرامی و عزیز به راحتی و بدون دغدغه به امر تدریس بپردازید.

برای تدریس این درس باید به دانش آموزان بفهمانیم در کلماتی که اُ استثنا دارند در کلمه صدای او دیده می‌شود ولی صدای اُ خوانده می‌شود.

بچه‌ها یک روز در شهرک الفبا جشن بود همه خوشحال و شاد در این جشن شرکت کرده بودند. و درحال خوش و بش کردن با هم بودند که دیدند نشانه‌ی و نیامده است. همه از هم سراغ او را می‌گرفتند آخه دوستان خوب این طوری هستند و همیشه جویای احوال هم هستند. بالآخره گفتند باید یکی برود و ببیند چرا نیامده است. -ُ که از بقیه زبر و زرنگ‌تر بود گفت من می‌روم .خلاصه –ُ به خانه‌ی او رفت و دید که با قیافه‌ی پریشان در حال گریه کردن است. هرچه از او پرسید که چه شده است جوابی نشنید. فقط او به دهانش اشاره می‌کرد که صدایش در نمی آید.

–ُ رفت و یک قلم و کاغذ آورد و به او داد تا برایش بنویسد که چرا صدایش در نمی‌آید. او در کاغذ نوشت که سرما خورده و صدایش گرفته است و قرار بوده که امروز در جشن شعر بخواند برای همین ناراحت است .

-ُ فکری کرد و گفت اوّل بلند شو برویم صورتت را بشور و مرتب شو سپس او را به طرف دستشویی برد صورتش را شست. موهای پریشانش را مرتب کرد و گفت برای رفتن به مهمانی باید تمیز باشی. بعد به او گفت من کوچکم و در جیب تو جا می‌شوم موقع خواندن شعر تو فقط لب بزن و من شعر را بلند می‌خوانم. هردو به مهمانی رفتند و آن روز او شعرش را خواند همه او را می‌دیدند ولی شما بگویید صدای چه کسی را می‌شنیدند؟

آفرین صدای –ُ را می‌شنیدند. پس از این قصه کلماتی مانند خورشید را نوشته و -ُ می‌گوییم: بچه‌ها در این کلمات نشانه‌ی او را می‌بینیم اما صدای –ُ را می‌شنویم.

مطالب مرتبط
ارسال یک پاسخ
برای نوشتن دیدگاه، وارد حساب کاربری خود شوید یا ثبت نام کنید.