بسته آموزشی نشانه د

در این بسته، قصد داریم محتوای آموزشی لازم برای نشانه د برای شما گردآوری کنیم تا شما همکار گرامی و عزیز به راحتی و بدون دغدغه به امر تدریس بپردازید.

خوب می‌دونید بچه‌ها
تو جدول الفبا
تنها نشسته هستم
کمر شکسته هستم
د هست صدام همیشه
کشیده هم نمی شه
کی دست من رو دیده؟
به روی خط کشیده؟
با این که خیلی تنهام
ولی دوست بچه هام
خیلی زرنگ و زیبام
اول و وسط میام
گاهی هم آخر میام
از همه بهتر میام
حالا من و شناختی؟
کدوم نشونه هستم؟
د هستم و د هستم
د هستم و د هستم

د دهن باز

د، دهن باز و گرسنه بود. راه افتاد و رفت دنبال غذا.رسید به یک در. آن را قورت داد. بعد رسید به یک دیوار. آن را هم قورت داد. بعد رسید به یک درخت.درخت را هم قورت داد بعد رسید به یک دارکوب. خواست او را هم قورت بدهد. اما دارکوب نوکش را باز کرد، باز باز …
د و دارکوب با هم دهن به دهن شدند. دعوایشان شد.وسط دعوا، درخته از دل د پرید بیرون. بعد دیوار پرید بیرون. بعدش هم در پرید بیرون. دل د خالی شد. د از گرسنگی از حال رفت.
دارکوبه ترسید و گفت: “وای چی شد؟ من که کاری نکردم!”
د ناله کرد و گفت: “وای، دلم!”
دارکوب رفت و برای د دارو آورد. د گفت: “من که مریض نیستم! گرسنه‌ام.”
دارکوب رفت و یک دیگ پر از غذا آورد.د هر چه قدر که توانست خورد، بقیه‌اش را هم برد.

مطالب مرتبط
ارسال یک پاسخ
برای نوشتن دیدگاه، وارد حساب کاربری خود شوید یا ثبت نام کنید.