برطرف کردن اشکالات املایی و نارسانویسی دانش آموزان

سرکش و نقطه

بچه هایی که نقطه و سر کش کم و زیاد میگذارند، نیاز به تقویت دقت دیداری و دقت و تمرکز دارند.اگر در سال اول دقت اورا افزایش ندهید ,در سالهای بعد مشکل او بیشتر به چشم می اید و بی دقتی او به سایر دروسش منتقل خواهد شد. پس الان برای تقویت دید او تلاش کنید.

راهکار: اختلاف تصویر را پیدا کن، بگردو پیدا کن، کارهای نقطه چین، شباهت را پیدا کن، بازی های دقتی و…. دقت او را افزایش خواهد داد.

رفع فاصله نویسی بین حروف و کلمات

علل:

 • سرعت زیاد قلم به هنگام نوشتن
 • حرکت بیش از حد وسریع جانبی
 • عدم توجه به هماهنگی لازم جهت نوشتن

راهکار: کلمه های یک جمله را به صورت کم رنگ یا نقطه چین می نویسیم تا ضمن کامل کردن به فاصله ها هم توجه نماید.یا از چوب کبریت به عنوان حد فاصل استفاده می کنیم تا دانش اموز پس از نوشتن یک کلمه چوب کبریت را قرار دهد سپس کلمه بعدی را بنویسد ومجدد چوب کبریت را به انتها انتقال دهدو…..

رفع کج نویسی دانش آموزان

علل:

 • سفت دردست گرفتن قلم وفشار زیاد انگشت شست به قلم
 • دفتر یا کاغذدرجهت درست قرار نگرفته باشد
 • قرار نگرفتن صحیح مداد در بین انگشتان
 • بازو در هنگام نوشتن به بدن چسبیده باشدو دست انعطاف زیادی نداشته باشد

راهکار: برای دانش اموزانی که هنگام نوشتن از خط زمینه منحرف می شوندوبالا و پایین خط می نویسند با قرار دادن خط کش باریک در بالا و پایین خط محدوده نوشتن او را تنظیم کنیدبه طوری که هنگام نوشتن وقتی از محدوده خط زمینه بالا تر وپایین تر رفت با خط کش بر خورد کند ومنحرف نشود.

رفع نامرتب نویسی

علل:

 • حرکت بسیار کند دست
 • محکم گرفتن قلم بین انگشتان دست
 • نبودن آزادی حرکت وانعطاف پایین
 • نادرست بودن وضعیت نشستن وکاغذ

راهکار: ابتدا قوانینی را در نظر می گیریم مانند:از ابتدای خط شروع به نوشتن می کنیم.از خط منحرف نمی شویم.از پاک کن استفاده نمی کنیم.نوک مداد تیز باشد و…….
از کپی کردن استفاده می کنیم کاغذ نازکی را روی نوشته درس قرار می دهیم به‌طوری که نوشته ها دیده شود از دانش اموز می خواهیم به نوشته ها دقت کند و روی نوشته ها را پر رنگ کند وبنویسد.

رفع پررنگ نویسی

علل:

 • فشاربیش ازحدانگشتان شست.اشاره ووسط
 • سفت نگه داشتن مداد باانگشتان
 • استفاده از قلم نامناسب
 • قطرکم قلم یا مداد

راهکار: چون وقتی دانش آموز روی دفتر یا کتاب می نویسد بیش از حد مداد را فشار می دهدبه جای دفتر یا کتاب از یک کاغذ استفاده می کنیم و آنرا روی فرش یا بالشت قرار می دهیم تا بنویسدبه شرط آنکه به اندازه ای فشار دهد که کاغذ سوراخ نشود بعد از مدتی تمرین مشاهده می کنیم که مداد را زیاد فشار نمی‌دهد یا از مداد رسم که نوک آن زود می شکند استفاده می کنیم تا مجبور شود زیاد مداد را فشار ندهد.

بدخطی(نارسا نویسی)

در بررسی علل بدخطی دانش آموزان دوره ابتدایی، علاوه بر عوامل آموزشی وتربیتی موثر بر دست خط آنان، بایدعوامل مربوط به وضعیت جسمی وروانی کودکان نیز مورد توجه قرار گیرد.چه بسا بد خطی دانش آموزان بدلیل ضایعات استخوانی، عصبی یا حالات عاطفی وروانی نامطلوب باشد.در این صورت آموزش‌های معلم در زمینه خوشنویسی کافی نخواهد بود وارجاع به یک متخصص، امری ضروری است.از میان همه مهارت‌های تحصیلی، نوشتن ملموس‌ترین آنهاست .زیرا فرد با استفاده از این مهارت سندی از خود به جای می گذارد.به همین دلیل مهارت در خوشنویسی اهمیت بسزایی دارد.شناخت علل وعوامل موثر بر بدخطی از آن جهت اهمیت دارد که با ریشه یابی ورفع آنها می توان تا حد زیادی به مهارت در خوشنویسی کمک کرد.

ارسال یک پاسخ
برای نوشتن دیدگاه، وارد حساب کاربری خود شوید یا ثبت نام کنید.