بازی ستاره‌ها برای حفظ سوره‌های قرآن

هدف از این بازی است که؛ بچه ها با آیه خوانی صحیح سوره ها آشنا بشوند و در اثر تکرار بازی، آیات را حفظ کنند.

وسایل مورد نیاز: ماه و ستاره های مقوایی

در این بازی بچه ها با ستاره هایی که در دست دارند به صورت نشسته حلقه ای را تشکیل می دهند و یکی از بچه ها که جثه­‌ی بزرگتری دارد، ماه به دست در وسط حلقه می ایستد.

مربی برای هر کدام از ستاره ها اسمی می گذارد. مثلا در مورد سوره­ی کوثر، نفر اول اسمش ستاره­ ی کوثر یک است،نفر دوم اسمش ستاره­ ی کوثر دو است، و نفر سوم هم به همین ترتیب.

به دستور مربی بازی آغاز می شود. نفر وسطی با تکان دادن بدن خود (به نشانه­ ی درخشیدن)، بلند نام سوره و بسم الله را بر زبان می آورد و تا آخر، بازی را ایستاده دنبال می کند.

بلافاصله پس از او ستاره­‌ی اول می ایستد و آیه نخست سوره را می خواند و پس از خواندن می نشیند.ستاره دوم و سوم هم به همین ترتیب تا آخر سوره بازی را دنبال می کنند. در هنگان خواندن، ستاره ها بدن خود را به نشانه­ ی درخشش تکان تکان می دهند و ماه هم به سمت ستاره درخشان می چرخد. با پایان سوره بلافاصله نفر وسطی دوباره بازی را شروع می کند و… . این بازی چند دور انجام می شودتا مربی دستور توقف بازی را بدهد.

تعداد ستاره ها در این بازی برای آیه خوانی، به تعداد آیات است. اما می توان از این بازی برای واژه خوانی نیز بهره جست. همچنین می توان برای هر آیه چند نفر را نامگذاری کرد تا هنگام خواندن، آیه توسط آنان جمع خوانی شود، چرا که بچه ها جمع خوانی را بیشتر دوست دارند.

ارسال یک پاسخ
برای نوشتن دیدگاه، وارد حساب کاربری خود شوید یا ثبت نام کنید.