وبلاگ

خانوم معلم و قایق کاغذی

چند دقیقه بعد از ورزش کلاسی با یک موسیقی شاد و ورزشی، اعلام کردم بچه‌های کلاس اولی هنر داریم، به نمایه‌ هنر نگاه کردم، و آماده شدم توضیح بدم که قراره امروز چیکار کنیم. یکی از دانش آموزان نظرمو به خودش جلب کرد. دانش آموز در حال ساخت قایق…

طرح درس روزانه ویژه کلاس‌های چندپایه

خیلی وقت بود که دنبال طراحی یک طرح درس روزانه برای کلاس‌های چندپایه بودم با مشاهده طرح درس‌های موجود احساس کردم که برای ده بیست سال پیش هستند برای نمونه بیشتر طرح درس‌ها دارای زمان ارائه مطلب بودند که امروزه هر شخصی که فقط ۴۵ دقیقه در دوره…

سوتی دانش آموزی

وقتی با تعداد زیادی از دانش آموزان برای چند ماه همراه شدم، شاهد سوتی های بودم، سوتی های که دانش آموزان نسبت به بنده داشتند. البته بیشتر این سوتی ها برای نام و نام خانوادگیم بوده و هست . از دانش آموزانی که هر دفعه فامیلیم را فراموش می کردند…

مدرسه در سال 1396

قبل حضور در مدرسه در سال جدید  با توجه به تجربه دوماه اول سال تحصیلی فکر می کردم که همه آموخته ها و یادگیری های که اتفاق افتاده حتما بعد چند روز به فراموشی سپرده خواهند شد. بخصوص برای عید بجز انشاء هیچ تکلیف دیگه ای نداده بودم، باید ریسک می…

طرح درس اختصاصی

به راحتی و بدون اتلاف وقت، در کمترین زمان

مطالب آموزشی

محصولات