معماری

چگونگی محاسبه حق شاغل معلمان

مسئله ی که بعد از حضور در مدرسه همیشه با آن مواجه بودم عدم اطلاع معلمان از نحوه محاسبه حق شاغل می باشد و در برخی موارد با رخ دادن اشتباه در سیستم ممکن است حق شاغل معلمان عزیز دچار اشتباهاتی بشود که این عزیزان به دلیل عدم توجه به حکم یا عدم آگاهی، پی …

ادامه نوشته »

تمرینات پیشنهادی برای تقویت املای کودکان

در یاد گیری املا یک کلمه سه عامل موثر می باشد:  شنیدن دیدن وتجسم ذهنی کلمه نوشتن کلمه با توجه به این سه عامل زمانی دانش آموز کلمه را به درستی خواهد نوشت که آن کلمه را خوب بشنود،بتواند در ذهن خود آن را تجسم کند و در نهایت کلمه را بنویسد. شما می توانید …

ادامه نوشته »

بایدها و نبایدهای معلمی (۱)

در سری نوشته های بایدها و نبایدهای معلمی به تبیین کارها و فعالیت های که معلم (ن)می تواند در سیستم آموزشی انجام دهد می پردازیم، همچنین این نوشته ها ممکن است که به مکان و زمان خاصی وابسته باشند. لذا این شماید که تعیین می کنید که چه چیزی مفید و لازم می باشد. محافظه …

ادامه نوشته »